โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีส่งทีมสอบสวนโรค และทีมเก็บตัวอย่าง (ทีมCDCU ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร

โรงพยาบาลขอนแก่น  ร่วมพิธีส่งทีมสอบสวนโรค และทีมเก็บตัวอย่าง (ทีมCDCU ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้กำลังใจทีมสอบสวนโรค และทีมเก็บตัวอย่าง (Active suveillance) ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ที่จะเดินทางไปเสริมกำลังสนับสนุน สับเปลี่ยนหมุนเวียนกับคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุขของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ Active  Case  Finding  รวมทั้งสิ้น จำนวน 17 คน ระหว่างวันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2564