โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ประจำปี 2565

โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ประจำปี 2565

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565   เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นายแพทย์เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ประจำปี 2565 โดยมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คุณมนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส  และมีพระราชวุฒาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระเถรานุเถระ พระภิกษุ สามเณร และนางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธี