โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมเปิดกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 3 อำเภอเมืองขอนแก่น” ณ สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

วันที่ 22 มีนาคม 2564 พญ.นาตยา  มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมเปิดกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 3 อำเภอเมืองขอนแก่น”  ณ สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  โดยมี นพ.สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น  ตามนโยบาลรัฐบาล  ในการดูแลสุขภาพของประชาชน  สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)   จึงได้จัดกิจกรรม “Kikc  off  ก้าวท้าใจ Season 3พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง  และเพื่อสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นการออกกำลังกายของประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเตรียมพร้อมสู่วิถีชีวิตใหม่ (New  normal)