โรงพยาบาลขอนแก่น เข้ารับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย ระดับเพชร

โรงพยาบาลขอนแก่น  นำโดย นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยกลุ่มงานแพทย์แผนไทย  เข้ารับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประเภทโรงพยาบาลศูนย์ ระดับเพชร ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19  โดยมี คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบ ซึ่งจัดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม  2565