โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ โรงพยาบาลขอนแก่น จึงได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563  ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดย ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี

ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่นมีข้าราชการในสังกัดที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย จำนวน 50 ราย โดยมี พญ.นาตยา มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีฯ ด้วย