โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 แบบ Walk in เข็ม 1 ซิโนแวค (ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า)

1.11 วันดี
วันที่ 1 เดือน 11
โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 แบบ Walk in เข็ม 1 ซิโนแวค (ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า)
สำหรับผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 15.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น : KICE
*ท่านจะได้รับวัคซีน เข็ม 1 ชิโนแวค เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า ห่างกัน 3-4 สัปดาห์