โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการตรวจโควิด “โอไมครอน” ก่อนเข้าบ้าน ครอบครัวปลอดภัย ปีใหม่ 2565

โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการตรวจโควิด “โอไมครอน” ก่อนเข้าบ้าน ครอบครัวปลอดภัย ปีใหม่ 2565