โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19

โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19
? RT-PCR ค่าบริการ 1,550 บาท
? ATK ค่าบริการ 350 บาท
พร้อมใบรับรองแพทย์
เวลาเปิดให้บริการ
? วันจันทร์ – ศุกร์ 08.00-15.00 น. (พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)
? วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00-11.00 น.
หมายเหตุ : ผู้ที่เข้าเกณฑ์เสี่ยงสูง สามารถเข้ารับการตรวจ ฟรี !