โรงพยาบาลขอนแก่น เริ่มใช้ฉลากยาอัจฉริยะ ผ่าน Application RDU รู้เรื่องยา

โรงพยาบาลขอนแก่น เริ่มใช้ฉลากยาอัจฉริยะ ผ่าน Application RDU รู้เรื่องยา

โดยฉลากยาที่ผู้ป่วยได้รับกลับบ้านจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญ และ QR code ซึ่งเมื่อทำการ Scan ผ่าน Application RDU รู้เรื่องยา จะได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญของยาแต่ละรายการและสามารถกดฟังเพื่อให้อ่านออกเสียงได้

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนผู้ป่วยได้เข้าถึงข้อมูลด้านยาที่สำคัญ
สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้แล้ววันนี้

…เพราะเราอยากให้ท่านได้รับข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา…