โรงพยาบาลขอนแก่น แจกปฏิทินปีใหม่ 2562

วันนี้ 9 มกราคม 2562  โรงพยาบาลขอนแก่น แจกปฏิทินปีใหม่ 2562  เพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่  แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่มาใช้บริการโรงพยาบาลขอนแก่น ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  โรงพยาบาลขอนแก่น