โรงพยาบาลขอนแก่น ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไฟเซอร์ ฝาสีส้ม สูตรสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โรงพยาบาลขอนแก่น ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไฟเซอร์ ฝาสีส้ม สูตรสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และเร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ได้สร้างสีสันด้วยการแต่งกายด้วยชุดจากการ์ตูนและซีรี่ส์ดัง เพื่อลดความตื่นตระหนกจากการฉีดวัคซีน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม โรงเรียนเมทนีดล และโรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ เข้ารับบริการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,325 คน