โรงพยาบาลขอนแก่น ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565  โรงพยาบาลขอนแก่น  ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565  ณ ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง (พระอารามหลวง), โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส  และจุดปฐมพยาบาล งานไหมนานาชาติขอนแก่น  โดยมีวัคซีนสำหรับทุกช่วงวัย  ตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือน ขึ้นไป  เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันลดอาการรุนแรงและเสียชีวิต  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่าช่วงปลายปี เป็นช่วงฤดูหนาวจะมีการติดเชื้อและป่วยด้วยโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเปิดเทอม รวมถึงมีกิจกรรมต่างๆ จึงมีนโยบายเร่งรัดการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเน้นวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี วัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับกลุ่มเสี่ยง 608  เพื่อเป็นการป้องกันการป่วยหนัก และลดโอกาสเสียชีวิตแก่ประชาชน