โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า เป็นผู้ให้การสนับสนุน การจัดแข่งขันกีฬามหกรรมแข่งขันกีฬา กศน.ร้อยแก่นสารเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด

โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า เป็นผู้ให้การสนับสนุน

การจัดแข่งขันกีฬามหกรรมแข่งขันกีฬา กศน.ร้อยแก่นสารเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

จากสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสาร