โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส ร่วมกับ สสจ.จังหวัดขอนแก่น สสอ.เมืองขอนแก่น และ รพ.สต โคกสี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส  ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  สาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ณ บ้านท่าพระทราย หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสี  โดยการตรวจรักษาโรคให้กับประชาชนเบื้องต้น  ให้คำแนะนำด้านสุขภาพจิต  แจกชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งมีจำนวน 4  ราย    จากการเยี่ยมช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ คือประชาชนเป็นโรคน้ำกัดเท้า  จึงได้มอบยา และสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ ประชาชน