โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา (ครบรอบ 5 ปี)

14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา (ครบรอบ 5 ปี) 14 กุมภาพันธ์ 2564 ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาฉันเพล ซึ่งหลวงพ่อพระครูสุนทรศีลวงศ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองตูม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และแพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และแพทย์หญิงรุจิราลักขณ์ พรหมเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น 2 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น