โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ร่วมบริจาคน้ำดื่มจำนวน 50 โหล และเงิน 10,000 บาท

โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ร่วมบริจาคน้ำดื่มจำนวน 50 โหล  และสมทบทุน “มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น” จำนวน 10,000 บาท  เพื่อช่วยสู้ภัยโควิด -19   โดยมี นพ.สมศักดิ์ ปฏิภาณวัตร  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  รับมอบ