โรงแรมพรรณทิพา บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค

วันที่ 7 กันยายน 2565 โรงแรมพรรณทิพา บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค มอบให้ผู้ป่วยโควิด -19 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณ จริญญา หงส์กาญจนกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ
โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ขอให้ผลบุญในครั้งนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป