โรงแรมโอเอ็มจี  ขอนแก่น (OMG)  บริจาคเงิน จำนวน  1,480,000 บาท

วันที่ 13 กันยายน 2564  โรงแรมโอเอ็มจี  ขอนแก่น (OMG)  บริจาคเงิน จำนวน  1,480,000 บาท  เพื่อซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น  ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ