โรงแรมโอเอ็มจี (สนง.ใหญ่) โดย คุณวัชระ หวังสวัสดิ์โอฬาร บริจาคเงิน จำนวน 1,188,000 บาท

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงแรมโอเอ็มจี (สนง.ใหญ่) โดย คุณวัชระ หวังสวัสดิ์โอฬาร บริจาคเงิน จำนวน 1,188,000.- บาท เพื่อซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน 60 หลัง มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมมิกาวาส โดยมี นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ พญ.รุจิราลักษณ์ พรหมเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมมิกาวาส เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ