โรงแรมไอโฮเทล ขอนแก่น บริจาคผ้าปูที่นอน จำนวน 300 ผืน

15 ธันวาคม 2563 โรงแรมไอโฮเทล ขอนแก่น บริจาคผ้าปูที่นอน จำนวน 300 ผืน (มูลค่า 60,000 บาท) ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณพินรัฐ จอมเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารจัดการระบบเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้รับมอบ