โรตารี มิตรภาพ ขอนแก่น บริจาคเงินสมทบซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 100,000 บาท

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 โรตารีมิตรภาพ ขอนแก่น บริจาคเงินสมทบซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 100,000 บาท โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้คณะกรรมการ และสมาชิกโรตารีมิตรภาพ ขอนแก่น พร้อมครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ