ให้การต้อนรับ นางกรรณิกา  กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามอาการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุไฟไหม้

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. ณ หอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น  คณะผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น ให้การต้อนรับ นางกรรณิกา  กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษากรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ในการเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามอาการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุไฟไหม้จากการร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือที่โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.หนองบัวลำภู ซึ่งเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 จนถึงปัจจุบัน  ขณะนี้ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด