ให้สัมภาษณ์ในรายการ มองอีสานผ่าน NBT เรื่อง “กิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3”

วันที่ 18 พฤศจิกายน​ 2562 เวลา 10.00 – 10.30 น. ณ ห้องแสดงอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.สมศักดิ์​  ประฏิภาณวัตร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ นายสุธี   ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  ให้สัมภาษณ์ในรายการ มองอีสานผ่าน NBT เรื่อง “กิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3”

ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 04.30 -08.30 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง