1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป ใช้บัตรประจำตัวประชาชน แสดงตัวตนแทนบัตรประจำตัวผู้ป่วย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้ารับบริการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
ใช้บัตรประจำตัวประชาชน
แสดงตัวตนแทนบัตรประจำตัวผู้ป่วย
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้ารับบริการ
จึงขอร่วมมือทุกท่านนำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง เมื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลขอนแก่น
และศูนย์แพทย์เครือข่าย