24 มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน”วัณโรคโลกสากล World Tuberculosis Day” รณรงค์ภายใต้แนวคิด (YES WE CAN END TB) “ยุติวัณโรค เราทำได้”

24 มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน”วัณโรคโลกสากล World Tuberculosis Day”
รณรงค์ภายใต้แนวคิด (YES❗ WE CAN END TB) “ยุติวัณโรค เราทำได้”