5 ข้อป้องกัน ฝุ่น PM2.5 ฟุ้งทั่วเมือง

5 ข้อป้องกัน ฝุ่น PM2.5 ฟุ้งทั่วเมือง

  • ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้ง เช่น หน้ากาก N95
  • เช็กค่าฝุ่นจากเเอปพลิเคชัน Air4Thai หรือ Life Dee ก่อนออกจากบ้าน
  • เลี่ยงกิจกรรมกลางเเจ้งและเฝ้าระวังสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง (เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว)
  • ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด หมั่นทำความสะอาดบ้านหรืออยู่ในห้องปลอดฝุ่น
  • ลดกิจกรรมก่อฝุ่น เช่น การจุดธูป การปิ้งย่าง การเผา การสูบบุหรี่ การใช้รถส่วนตัว รวมถึงเช็กสภาพรถเป็นประจำ