8 ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ของโรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่าย ณ ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์

8 ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ของโรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่าย ณ ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์

https://fb.watch/5YlqDaVExK/