การประชุมวิชาการวิสัญญีภูมิภาค ประจำปี 2565

Download แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนการประชุมวิชาการวิสัญญีภูมิภาค ประจำปี 2565

ระบุวันที่เขียน เป็นวันที่ 1 กันยายน 2565

 

 

 

*** เปลี่ยนแปลงห้องจัดงานเลี้ยง ณ Pullman Khon Kaen Raja Orchid ห้อง Grand Orchid Ballroom 1