นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 5

 

นักเรียนวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 5

ปีการศึกษา 2552 (1 ตค 52 – 30 ก.ย. 53 )

 

1. นางสาวจินตนา  สิงจานุสงค์  ปฏิบัติงานที่ รพ.สุรินทร์

2. นางจันทนา  สายกลาง  ปฏิบัติงานที่ รพ.ปากช่องนานา นครราชศรีมา

3. นางสาวทัศนีย์วรรณ  วงษ์ภักดี  ปฏิบัติงานที่  รพ.มหาสารคาม

4. นางสาวน้ำพอง  เดชสูงเนิน  ปฏิบัติงานที่  รพ.ปากช่องนานา นครราชศรีม

5. นางสาวระเบียบรัตน์  ดวงดีทิพย์  ปฏิบัติงานที่  รพ.ขอนแก่น

6. นางสาววัลชุณารัตน์  บุตรวิจิตร  ปฏิบัติงานที่  รพ.ลำพูล

7. นางสาววัลย์ทิพย์  โสชัยยัน  ปฏิบัติงานที่  รพ.มหาสารคาม

8. นางศิริรักษ์  โคตรท่าน  ปฏิบัติงานที่ รพ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด

9. นางสิริพร  อ้นจันทึก  ปฏิบัติงานที่ รพ.มหาสารคาม

10. นางสาวเสาวลักษณ์  ปฏิบัติงานที่  ต้นสังกัด  รพ.สุรินทร์

11. นางอริสารา  วิเศษสังหาร  ปฏิบัติงานที่ รพ.อุบลรัตน์

12. นางสาวอินทิราวัณ์  โพธิ์กระสังข์  ปฏิบัติงานที่  รพ.ขอนแก่น