ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอมรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอมรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล

ปีการศึกษา 2567 จำนวน 6 ตำแหน่ง

1.นายธนวัฒน์  แสงศรี

2.นางสาวธัญญลักษณ์  ลาสุนนท์

3.นางสาวน้ำทิพย์  สุภาภิรักษ์

4.นางสาวลัดดาวัลย์  อัศวโกวิทไวโรจน์

5.นางสาวอิสริยาภรณ์  สกุลก้องกิดากร

6.นางสาวมยุรา  แสงฉวี

 

อันดับสำรอง 2 ตำแหน่ง

1.นางสาวจิตนิภา  เครื่องศรีพงษ์

2.นางสาววิรชา  คำภูมี

 

ในการนี้ กลุมภารกิจด้านการพยาบาล ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มอบหมายงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย

และให้รายงานตัวต่อหัวหน้าพยาบาล ที่สำนักงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.

 

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ : https://drive.google.com/file/d/1rPa44UWk_Ini_0gUxSD_uoVVI62SkBLX/view?usp=drivesdk