ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงพยาบาลขอนแก่น

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา

รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงพยาบาลขอนแก่น

 

1.พญ.กรกนก  พาบุ รพ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

2.พญ.กฤติยา  อ้อทอง รพ.ปราสาท จ.สุรินทร์

3.นพ.นิติกุล  จิตปรีดา รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

4.นพ.รัชพล  หาพันธ์ รพ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

5.นพ.ศิวกรณ์  รัศมีวงจันทร์ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จ.ชัยภูมิ

6.พญ.สุพัตรา  แสงสุวรรณ รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม