ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา รพ.ขอนแก่น รอบสองจำนวน 1 ตำแหน่ง

 

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา รพ.ขอนแก่น รอบสองจำนวน 1 ตำแหน่ง

1.พญ.สุดาทิพย์  บุญผิว    ต้นสังกัด รพ.กระนวน