ประกาศรับสมัครแพทย์เพื่อสนใจรับทุนวิสัญญีวิทยา ต้นสังกัด รพ.ขอนแก่น

 

ประกาศรับสมัคร แพทย์ผู้สนใจ

รับทุนต้นสังกัด โรงพยาบาลขอนแก่น

เพื่อรับทุนสาขาวิสัญญีวิทยา ต้นสังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ตำแหน่ง

 

    คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

   • เป็นแพทย์ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   • ใช้ทุนแล้วอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันยื่นความจำนง (กรณี CPIRD ต้องใช้ทุนอย่างน้อย 2 ปี)
   • ไม่เคยยกเลิกการรับทุนใดๆมาก่อน

 

  • ผู้สมัครขอรับทุนต้องเข้าศึกษาดูงานวิสัญญีเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ณ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

           โรงพยาบาลขอนแก่น ก่อนวันสัมภาษณ์

  • กำหนดสัมภาษณ์ภายในเดือน กันยายน 2563
  • ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานวิสัญญี รพ.ขอนแก่น
  • โทร.043009900 ต่อ 2524

 

Download เอกสาร