ประกาศรับสมัคร พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา รพ.ขอนแก่น

ประกาศรับสมัคร พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา(พนักงานรายวัน)

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ขอนแก่น

ค่าตอบแทน 400 บาทต่อวัน

คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวส ขึ้นไป

2.อายุไม่เกิน 35 ปี

3.รักในการบริการแลพดูแลผู้ป่วย

ติดต่อสอบถาม : กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ขอนแก่น 

พญ.วันวิสาข์ สินธุประสิทธิ์  โทร 043-009900 ต่อ 8807 หรือ 1229 หรือ 1219