ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ เพื่อรับทุนฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ต้นสังกัด รพ.ขอนแก่น

 

ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ เพื่อรับทุนฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี

ต้นสังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น

คุณสมบัติ

   1. พยาบาลวิชาชีพ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ยังไม่หมดอายุ
   2. เป็นบุคลากรดังต่อไปนี้
     • เป็นข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น
     • เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อย 2 ปี
   1. ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขอนแก่น อย่างน้อย 1 ปี
   2. สนใจงานบริการด้านวิสัญญี
   3. มีความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล
     • ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564 รวมระยะเวลา 1 ปี
   1. มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเป็นวิสัญญีพยาบาล ณ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น อย่างน้อย 5 ปี เมื่อสำเร็จการฝึกอบรม

ทุนการศึกษาที่ได้รับ ประกอบด้วย

   1. ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม 50,000 บาท
   2. เงินเดือนตามตำแหน่งข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น

Download ใบสมัครได้ที่ www.kkh.go.th/anes/ประกาศรับสมัคร-พยาบาลวิชาชีพ(คลิ๊กที่นี่)

พร้อมแนบเอกสาร     สำเนาใบรายงานผลการศึกษาพยาบาลศาสตร์(transcrip)

                            สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล

ส่งใบสมัครที่ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา (ห้องผ่าตัด) ชั้น 1 อาคารผ่าตัด 40 ปี

สอบถามได้ที่ คุณกรกนก นนทพันธ์  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ขอนแก่น  043-009900 ต่อ 2528

 

กำหนดสัมภาษณ์                วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 9.00น.

สถานที่สัมภาษณ์                กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา (ห้องผ่าตัด) ชั้น 1 อาคารผ่าตัด 40 ปี