ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ เพื่อรับทุนฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี จำนวน 4 ตำแหน่ง ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ เพื่อรับทุนฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี

ต้นสังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 4 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

     1. พยาบาลวิชาชีพ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ยังไม่หมดอายุ
     2. เป็นบุคลากรดังต่อไปนี้
       • เป็นข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น
       • เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อย 2 ปี
     1. ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขอนแก่น อย่างน้อย 1 ปี 
     2. สนใจงานบริการด้านวิสัญญี
     3. มีความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล  ณ สถาบันฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 30 กันยายน 2566 รวมระยะเวลา 1 ปี
     4. มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเป็นวิสัญญีพยาบาล ณ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น อย่างน้อย 5 ปี เมื่อสำเร็จการฝึกอบรม

ทุนการศึกษาที่ได้รับ ประกอบด้วย

     1. ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม 50,000 บาท
     2. เงินเดือนตามตำแหน่ง สังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น

Download ใบสมัคร(คลิ๊กที่นี่)

พร้อมแนบเอกสาร  สำเนาใบรายงานผลการศึกษาพยาบาลศาสตร์ (transcript) 

สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล

ส่งใบสมัครที่ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา (ห้องผ่าตัด) ชั้น 1 อาคารผ่าตัด 40 ปี

สอบถามได้ที่  คุณกรกนก นนทพันธ์  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ขอนแก่น  043-009900 ต่อ 2528

กำหนดสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565  เวลา 14.00น. 

สถานที่สัมภาษณ์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา (ห้องผ่าตัด) ชั้น 1 อาคารผ่าตัด 40 ปี