ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา ปีการศึกา 2565 ต้นสังกัด รพ.ขอนแก่น จำนวน 6 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร แพทย์ผู้สนใจรับทุนแพทย์ประจำบ้าน

สาขาวิสัญญีวิทยา ต้นสังกัด รพ.ขอนแก่น จำนวน 6 ตำแหน่ง

สมัครได้ตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม 2564

ติดต่อสอบถาม พญ.ศศิธร ธนศรีภักดีกุล

โทร 043-009900 ต่อ 8805

 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2565