ประกาศรับสมัคร แพทย์ผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา รพ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2566 จำนวน 6 ตำแหน่ง

 

 

ประกาศรับสมัคร แพทย์ผู้สนใจสมัคร

เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา

รพ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2566 จำนวน 6 ตำแหน่ง

สมัครได้ตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม 2565

ติดต่อสอบถาม พญ.ศศิธร ธนศรีภักดีกุล

โทร 043-009900 ต่อ 8805

 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2566