ประกาศรับสมัคร แพทย์ผู้สนใจรับทุนแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา ต้นสังกัด รพ.ขอนแก่น

 

ประกาศรับสมัคร แพทย์ผู้สนใจรับทุนแพทย์ประจำบ้าน

สาขาวิสัญญีวิทยา ต้นสังกัด รพ.ขอนแก่น จำนวน 2 ตำแหน่ง

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 มิย 2564

ติดต่อสอบถาม พญ.ศศิธร ธนศรีภักดีกุล

โทร 043-009900 ต่อ 8805