ประกาศรับสมัคร แพทย์ผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา รพ.ขอนแก่น จำนวน 2 ตำแหน่ง ปี 2565

 

ประกาศรับสมัคร

แพทย์ผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา

รพ.ขอนแก่น จำนวน 2 ตำแหน่ง

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ถึง-15 มิถุนายน 2565

ติดต่อสอบถาม พญ.ศศิธร ธนศรีภักดีกุล โทร 043-009900 ต่อ 8805