ประกาศรับสมัคร แพทย์ผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา รพ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2567 จำนวน 6 ตำแหน่ง

 

ประกาศรับสมัคร แพทย์ผู้สนใจสมัคร

เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา

รพ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2567 จำนวน 6 ตำแหน่ง

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้-31 ตุลาคม 2566

ติดต่อสอบถาม คุณดลนภา เหง้าจำปา

ธุรการวิสัญญี รพ.ขอนแก่น โทร 043-009900 ต่อ 2524

 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ปีการศึกษา 2567