แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 4

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

 

แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 4

ปีการศึกษา 2559 ( 1 กค 59 – 30 มิย 62 )

 

 1. เเพทย์หญิงปรนุช  ชัยชูสอน

ปฏิบัติงานที่  รพ.วังสะพุง

 

2. เเพทย์หญิงอัจฉริยา  พลรัตน์

ปฏิบัติงานที่ รพ.ร้อยเอ็ด