แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 3

 

แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 3

ปีการศึกษา 2558 ( 1 กค 58 – 30 มิย 61 )

 

 

 1.  เเพทย์หญิงจุฑารัตน์   บุญมั่น

ปฏิบัติงานที่  รพ.วารินชำราบ  จ.อุบล

 

2. เเพทย์หญิงปริญรัตน์  โพชารี

ปฏิบัติงานที่  รพ.บรบือ

 

3. เเพทย์หญิงสุนทรี   ชัยโชติรานันท์

ปฏิบัติงานที่  รพ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา