แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 3

 

แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 3

ปีการศึกษา 2558 ( 1 ก.ค. 58 – 30 มิ.ย. 61 )

 

 

 1.  เเพทย์หญิงจุฑารัตน์   บุญมั่น

ปฏิบัติงานที่  รพ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี

ปีการศึกษา 2558 (1 ก.ค. 58 – 30 มิ.ย. 62)

 

 

2. เเพทย์หญิงปริญรัตน์  โพชารี

ปฏิบัติงานที่  รพ.บรบือ จ.มหาสารคาม

 

 

3. เเพทย์หญิงสุนทรี   ชัยโชติรานันท์

ปฏิบัติงานที่  รพ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา