แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 2

 

แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 2

ปีการศึกษา 2557 ( 1 กค 57 – 30 มิย 60 )

 

 

 

1. เเพทย์หญิงเวณิกา  แพงวงศ์

ปฏิบัติงานที่  รพ.บุรีรัมย์

 

 

2. นายเเพทย์ชัชวาลย์  พวงศรี

ปฏิบัติงานที่  รพ.ร้อยเอ็ด

 

 

3. เเพทย์หญิงรัตติยา  วิถีเทพ

ปฏิบัติงานที่ รพ.ปราจีนบุรี