แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 1

 

แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 1

ปีการศึกษา 2556 ( 1 กค 56 – 30 มิย 59 )

 

 

1. เเพทย์หญิงลักขณา  ภูพิพัฒน์

ปฏิบัติงานที่  รพ.กาฬสินธุ์