แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 10

แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 10

ปีการศึกษา 2565 ( 1 กค 65 – 30 มิย 68 )

 

 

 

 

พญ.กัณณทิพย์ จงปลื้มปิติ

ต้นสังกัด รพ.เลิงนกทา จ.ยโสธร