แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 8

แพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 8

ปีการศึกษา 2563 ( 1 กค 63 – 30 มิย 66 )

 

 

 

พญ.กรกนก พาบุ

ต้นสังกัด รพ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

พญ.กฤติยา อ้อทอง

ต้นสังกัด รพ.ปราสาท จ.สุรินทร์

 

 

นพ.นิติกุล จิตปรีดา

ต้นสังกัด รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร 

 

 

นพ.รัชพล หาพันธ์

ต้นสังกัด รพ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ 

 

 

นพ.ศิวกรณ์ รัศมีวงจันทร์

ต้นสังกัด รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จ.ชัยภูมิ

พญ.สุพัตรา แสงสุวรรณ

ต้นสังกัด รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม