สมัครเข้ารับการอบรม BLS หลักสูตรใหม่สำหรับครู ก โรงพยาบาลขอนแก่น

 

 

 

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรใหม่สำหรับครู ก  โรงพยาบาลขอนแก่น   

สามารถเข้าลงทะเบียนอบรมฯ ได้ที่ลิงค์นี้ครับ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBtTW9X107mPlcFa843_12aMFWI0t_EZWE4brEebEf3lLHqQ/viewform?fbclid=IwAR2UUElF04EhEIAFDJJ1dcUDzYKl5ZVKf6vBch9hkvwoNUXKpNX5QHztifc