ประกาศจังหวัดขอนแก่น ด้วยจังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 69 รายการฯ ของโรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสาร ฯ ที่งานธุรการพัสดุ ได้ชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 4 – 16 กันยายน  2562 (ขอดูครุภัณฑ์ที่ชำรุดได้ในวันที่ 17  กันยายน  2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น.  ณ ห้องเก็บครุภัณฑ์ชำรุด  (ข้างหอพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น  ) และประมูลยื่นเอกสารหลักฐานลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประมูลในวันที่ 17  กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น-10.00น. ณ ห้องประชุมแก่นเงิน  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 4  โรงพยาบาลขอนแก่น  โทรศัพท์ 043-009900 ต่อ 1627

 

ไฟล์เอกสาร