กิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลขอนแก่น ออกหน่วยตรวจสุขภาพ และร่วมงานประเพณีรำลึกชาตกาล 119 ปี สมเด็จพระพุฒจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)

7 ธันวาคม 2565  กิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลขอนแก่น นำทีมโดย นางรัชนีกร มนูศิลป์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และหัวงานกิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์  ออกหน่วยตรวจสุขภาพ และร่วมงานประเพณีรำลึกชาตกาล 119 ปี สมเด็จพระพุฒจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดศรีพิมล ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น